Przejdź do treści

Podpisanie porozumienia o współpracy między Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości a Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie: Nadzieje na wspólne projekty naukowo-edukacyjne i kulturalne

18 kwietnia br. Rektor-Komendant dr Michał Sopiński podpisał porozumienie o współpracy z Panią Ewą Jedlikowską – Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo- techniczna oraz wymiana wiedzy i wzajemnych doświadczeń.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości liczy, że nawiązanie dzisiejszej współpracy zaowocuje wspólnymi projektami edukacyjnymi oraz naukowymi.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest jednostką szczególną Lasów Państwowych o zasięgu ogólnokrajowym, podległą bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w Warszawie. Funkcjonuje na terenie dziewiętnastowiecznego zespołu zamkowo-parkowego, w którego skład wchodzą liczne obiekty zabytkowe.

Rektor-Komendant dr Michał Sopiński bardzo dziękuje za dzisiejsze spotkanie i zaproszenie do Ośrodka – perły w koronie lasów państwowych i unikatowego miejsca służącemu nie tylko celom edukacyjnym, ale także odpoczynku i rekreacji.

pl_PLPolish
MENU