Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej z uwzględnieniem systemów penitencjarnych

Prezentowana monografia poświęcona pedagogicznym aspektom edukacji filozoficznej z uwzględnieniem systemów penitencjarnych stanowi pokłosie seminarium pod tym samym tytułem, które odbyło się w styczniu 2020 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Było to pierwsze z cyklu planowanych spotkań poświęconych zjawisku edukacji filozoficznej w kontekście penitencjarystyki. Publikacja dotyczy rozważań naukowo-badawczych odnoszących się do przedsięwzięć związanych z realizowanymi formami edukacji filozoficznej w jednostkach oświatowych, takich jak uczelnie wyższe, szkoły, instytucje kultury, a także w jednostkach penitencjarnych.

Podjęte rozważania koncentrują się w trzech obszarach: pedagogika, edukacja filozoficzna i penitencjarystyka. Wydaje się, że styk tych trzech obszarów domaga się — zwłaszcza na gruncie polskiej literatury przedmiotu — szerszych analiz.

Polecamy link do monografii >>>

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP