Przejdź do treści

Organizacje studenckie


Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Załączniki:

Wniosek o wpis stowarzyszenia

Lista członków

Formularz zgłoszenia organizacji studenckiej koła naukowego

Wzór regulaminu

Formularz aktualizacji danych organizacji studenckiej koła naukowego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji studenckiej

Sprawozdanie finansowe

Preliminarz

Wniosek o uruchomienie środków

Kosztorys

Rozliczenie

Protokół wręczenia nagród

pl_PLPolish
MENU