Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola współczesnego państwa w kształtowaniu systemu medialnego – wyzwania i problemy”.

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

W dniach 18 – 19 listopada 2021 r. w Centrum Konferencyjnym w Białobrzegach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola współczesnego państwa w kształtowaniu systemu medialnego – wyzwania i problemy”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej”, sfinansowanego ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Konferencja miała charakter hybrydowy i składała się z czterech paneli zakończonych dyskusjami.

 Uroczystego otwarcia obrad dokonali: Prorektor ds. Nauki SWWS – dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SWWS oraz dr Andrzej Pogłódek – Kierownik projektu badawczego. 

Pierwszy panel rozpoczął prof. dr hab. Jacek Sobczak, który wygłosił referat pn. „Wolność prasy – papierowy tygrys czy cerber w ogrodach Hesperyd?”, a kolejne wystąpienie pt. „Media polonijne w procesach globalizacji i dywersyfikacji współczesnego świata” zaprezentował prof. dr hab. Jacek Knopek. 

Moderatorem pierwszej sesji obradowej – „Kształtowanie systemów medialnych w wybranych państwach europejskich” – był dr Andrzej Pogłódek. W sesji wzięli udział: dr Dominik Héjj, który opowiadał o rozwiązaniach węgierskich, dr Mariusz Kamiński przywołał rozwiązania estońskie i szwedzkie, dr Justyna Kurek – rozwiązania niemieckie i austriackie, a dr hab. Konrad Walczuk przytoczył rozwiązania obowiązujące na Słowacji. 

Druga sesja obradowa pt. „Kształtowanie systemu medialnego w Polsce” była moderowana przez dr. Sławomira Chomoncika. Swoje wystąpienie kolejno wygłosili: dr hab. Bogusław Przywora „Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej o działalności samorządu terytorialnego”, Marek Gizmajer „Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i media polonijne w Nowym Jorku” oraz dr Łukasz Jurek „Podleganie przez dziennikarzy do ubezpieczeń społecznych”. 

Obraz zawierający tekst, podłoże, wewnątrz

Opis wygenerowany automatycznie

Kolejny dzień konferencji rozpoczął się od sesji obradowej pt. „Kształtowanie systemów medialnych w wybranych regionach świata”, którą poprowadził online dr Artur Trubalski. Dr Justyna Eska-Mikołajewska przywołała rozwiązania papuańskie, dr hab. Marta Osuchowska  – rozwiązania argentyńskie i meksykańskie, mgr Joanna Zych – rozwiązania izraelskie, dr Marlena Blicharz – rozwiązania koreańskie, a dr Malwina Kołodziejczak omówiła rozwiązania tajwańskie.

Wykład podsumowujący pt. „Specyfika systemów medialnych wybranych państw. Implikacje dla rozwiązań polskich” wygłosiła dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska. Po żarliwej dyskusji, zamknięcia konferencji dokonał dr Andrzej Pogłódek. 

Komitet naukowy:

dr hab. Katarzyna CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ, Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Bogumił SZMULIK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Grzegorz PASTUSZKO, Uniwersytet Rzeszowski 

gen. dr Marcin STRZELEC, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

dr Katarzyna BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, Akademia Sztuki Wojennej

ppłk dr Radosław BIELAWSKI, Wojskowa Akademia Techniczna

dr Malwina Ewa KOŁODZIEJCZAK, Akademia Sztuki Wojennej

dr Magdalena MAKSYMIUK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Justyna MICHALSKA, Uniwersytet Zielonogórski 

dr Andrzej POGŁÓDEK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Artur TRUBALSKI, Uniwersytet Rzeszowski

Komitet organizacyjny:

dr Malwina Ewa KOŁODZIEJCZAK, Akademia Sztuki Wojennej

dr Magdalena MAKSYMIUK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Justyna MICHALSKA, Uniwersytet Zielonogórski

dr Andrzej POGŁÓDEK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Artur TRUBALSKI, Uniwersytet Rzeszowski

ppor. Marta FRĄCKIEWICZ, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości