Ogłoszenie – Konkurs „153+1: Capture the Flag”

W związku z realizacją projektu pt. „Konkurs 153 plus 1” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza nabór w konkursie dedykowanym osobom związanym z informatyką, cyberbezpieczeństwem, myślącym o karierze programisty. 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, w szczególności techników oraz szkół branżowych o profilu informatycznym, którzy będą rywalizowali w dwuosobowych drużynach. 

Zespoły mogą składać się z uczniów różnych klas i roczników, a muszą tworzyć je osoby uczęszczające do tej samej szkoły. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie konkursu. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel-opiekun zespołu. 

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to ogólnopolskie eliminacje, drugi – wielki finał z udziałem 15 najlepszych drużyn.

Na zwycięskie drużyny czekają nagrody:

1. miejsce: 10 000 PLN

2. miejsce: 8 000 PLN

3. miejsce: 5 000 PLN

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
https://153plus1.pl/index.html

https://153plus1.pl/index.html