Obchody święta Konstytucji 3 maja w Kaliszu

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości gen. dr Marcin Strzelec wziął udział w uroczystościach związanych z 231 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja zorganizowanych na Głównym Rynku w Kaliszu. W obchodach udział wzięły liczne poczty sztandarowe, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji społecznych oraz kombatanckich. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski. Po uroczystościach na Głównym Rynku uczestnicy przeszli do kaliskiej katedry, gdzie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny.