[Nie]skazani na wykluczenie. Od patologii do normy zachowań społecznych

Beata Maria Nowak

W dobie licznych dyskusji nad istotą i skutecznością oddziaływań resocjalizacyjnych, skupionych wokół przemiany skazanego w użytecznego członka społeczeństwa, przestrzegającego normy w nim obowiązujące, książka Beaty Marii Nowak jest cennym głosem przypominającym, że podstawowym wyznacznikiem humanitaryzmu, praworządności i postępowości systemu penitencjarnego jest udział całego społeczeństwa w efektywnym wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Nadesłane do Wydawnictwa recenzje uznanych autorytetów w dziedzinie resocjalizacji oceniają tę pozycję wysoko nie tylko pod względem badawczym, ale również ze względu na ciekawą stylistykę, dzięki której Autorka oswaja Czytelnika z istotą zidentyfikowanych praźródeł problemów reintegracyjnych i powrotności do przestępstwa, które wybrzmiewają z licznych cytowań fragmentów narracji recydywistów penitencjarnych, nadając tym samym książce naukowej wymiaru pasjonującej lektury. Recenzenci, podkreślając walory publikacji, polecają ją wszystkim tym, dla których ważny jest człowiek osadzony w uporządkowanej, bezpiecznej rzeczywistości będącej źródłem dobrostanu indywidualnego i społecznego, gwarantując Czytelnikom, że Autorka dzięki swojej rzetelności badawczej daje nam możliwość zagłębienia się w decydujące znaczenie procesów psychicznych osadzonych, których treść i przebieg decydują czy uda się [im] powrót do normalności.

Polecamy link do sklepu internetowego gdzie możemy nabyć wspomnianą monografię >>>

Serdecznie polecamy!