Kurs dla funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę na stanowisku monitorowego

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości jest organizatorem doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę na stanowisku monitorowego.

Z uwagi na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych oraz aktualne zapotrzebowanie Służby Więziennej na przeszkolenie funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku monitorowego, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości przygotowała i uruchomiła cykl szkoleń, które mają charakter doskonalenia zawodowego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy, w szczególności postępowanie w sytuacjach zagrożenia, rozpoznawanie sygnałów w zachowaniu osadzonych oraz radzenie sobie z obciążeniem psychofizycznym, to główne cele szkolenia dedykowane tej grupie funkcjonariuszy.

Pilotażowe kompleksy penitencjarne  

Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn. „Pilotażowe  kompleksy penitencjarne” w zakresie Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Czas realizacji szkoleń

Od lipca do października 2021 r. przeszkolonych zostanie 540. funkcjonariuszy Służby Więziennej ze wszystkich jednostek penitencjarnych w Polsce. Zajęcia realizowane są przez wykładowców Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, psychologów oraz dydaktyków zajmujących się tematyką ochronną, przy udziale ekspertów specjalistów ds. ochrony z Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej.

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS