Przejdź do treści

Kształcenie – Informacje o studiach I stopnia

Kształcenie

Studia I stopnia
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Prowadzone przez SWWS studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oferują studentom m.in.: praktyczny program nauczania, indywidualnych opiekunów naukowych, naukę języków obcych, praktyki i staże, stypendia naukowe i socjalne.

Celem studiów jest kształcenie przyszłych pracowników sektora obronnego i ochronnego, administracji publicznej oraz funkcjonariuszy służb, którzy po ukończeniu studiów będą posiadać najwyższe kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie standardy etyczne, niezbędne do wykonywania zawodów realizujących ustawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa.

Zajęcia będą odbywać się w budynku SWWS zlokalizowanym przy ulicy Karmelickiej 9. Ponadto Uczelnia umożliwia zakwaterowanie
w akademiku, który znajduje się przy ulicy Belwederskiej 44c.

Studenci podczas pierwszych 3 semestrów zdobędą podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
i umiejętności jego wykorzystania w praktyce. Obok przedmiotów kierunkowych studenci zapoznają się z zagadnieniami z zakresu sylwetki społeczno-zawodowej, tradycji i ceremoniału służb publicznych, historii Polski, podstaw socjologii, psychologii, bezpieczeństwa wewnętrznego, nauki o państwie i prawie, w tym prawie o własności intelektualnej i technologii informacyjnej.

Studenci przez pierwsze dwa lata będą uczestniczyć w lektoracie z wybranego języka obcego. Uczelnia umożliwia także udział
w zajęciach z drugiego języka.

Na 4 semestrze studenci będą mieć możliwość wybrania jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych:

⦁ Bezpieczeństwo powszechne;
⦁ Bezpieczeństwo publiczne;
⦁ Bezpieczeństwo społeczne.

Podczas tych zajęć studenci w zaawansowanym stopniu pogłębią dotychczasową wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, a także rozwiną umiejętności przypisane do odpowiedniego modułu edukacyjnego. Ponadto studenci w ramach półrocznych praktyk poznają i udoskonalą warsztat pracy w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, co uczyni ich konkurencyjnymi pracownikami na rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z programem studiów

Praktyczny profil nauczania i ścieżki zawodowe

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości będzie miało charakter praktyczny. Służyć temu będzie m.in. nauka w małych grupach ćwiczeniowych, objęcie studentów indywidualną opieką naukową (mentoringiem) oraz możliwość wyboru przez studenta (od 4 semestru) jednej z trzech ścieżek zawodowych (Bezpieczeństwo powszechne, Bezpieczeństwo publiczne, Bezpieczeństwo społeczne), w ramach których studenci będą odbywać praktyki zawodowe w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, w służbach mundurowych i  administracji publicznej, poznając specyfikę wykonywania zawodów związanych z obronnością państwa, np. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

pl_PLPolish
MENU