Kontakt

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Siedziba główna

ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

Sekretariat:

Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
E-mail:

Rzecznik prasowy:

kpt. dr Konrad Wierzbicki
Telefon: 504 427 331
E-mail:

Organizacja kształcenia:

Telefon: +48 22 602 44 20
Telefon: +48 22 602 44 19
Telefon: +48 22 602 44 18
E-mail:

Inspektor Ochrony Danych

Maciej Dziewulski
E-mail:

NIP: 5213842228
Regon: 381510697

Media społecznościowe SWWS

Redakcja Przeglądu Więziennictwa Polskiego

ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
E-mail:

Telefony:
Redaktor Naczelny: +48 22 602 44 38, +48 602594610
Sekretarz redakcji: +48 22 602 44 37, +48 504609742

Strona internetowa: pwp.edu.pl
konto bankowe dla prenumeratorów (nowe!):
82 1130 1017 0020 1523 5420 0009