Konferencje

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

21 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

OCHRONA PRAW OFIAR W KONTEKŚCIE GWARANCJI RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO. POLSKA NA TLE PORÓWNAWCZYM

W dniu 21 października 2021 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa w ramach projektu „Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Polska na tle porównawczym”, sfinansowanego ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.28 września
2021 r.

The EPTA Annual Conference

EPTA Annual Conference 2021 (21-23.09.2021, Warszawa) – doroczna konferencja gościła prelegentów z większości instytucji członkowskich EPTA. Ze względu na pandemię XIV edycja została zorganizowana w trybie hybrydowym: w Warszawie, Kaliszu i online. Tematem konferencji była „Służba Więzienna w czasach COVID: Wpływ na szkolenie i nauczanie”.14 lipca 2021 r.

Debaty o bezpieczeństwie narodowym w SWWS

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczyna cykl debat eksperckich poświęconych problematyce bezpieczeństwa narodowego.
Projektowanie działań zarówno w zakresie bezpieczeństwa strukturalnego, jak i personalnego wymusza konieczność posiadania i nieustannego doskonalenia systemu pozwalającego odpowiednio reagować na pojawiające się w przestrzeni publicznej wyzwania i zagrożenia. Zbudowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa narodowego, którego synonimem pozostaje stabilność i rozwój, wymaga przy tym wspólnego wysiłku zarówno ze strony państwa, jak i społeczeństwa, ważnego udziałowcy w tym procesie. Kwestie te, stanowiące złożony problem zarówno na poziomie funkcjonalno-strukturalnym oraz definicyjnym, będą przedmiotem organizowanych dysput z udziałem ekspertów.
Już teraz serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 r. o godz. 11.00. Będzie ono dostępne w formule on-line na Facebooku SWWS.
Dyskusja będzie dotyczyła kwestii: „Czy potrzebna jest nowa regulacja ustawy o broni i amunicji”.27 maja 2021 r.

Odpowiedzialność prawna
pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie wykonywanych zadań służbowych
– implikacje prawno-społeczne

Organizatorzy: Instytut Badawczo-Rozwojowy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej

Patronat honorowy: Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro.18 MARCA 2021 R. ONLINE

QUO VADIS WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEKU?
WYBRANE ASPEKTY ZJAWISKA SAMOTNOŚCI W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach VII ogólnopolskiego tygodnia pracy socjalnej

11-12 marca 2021 r.

„Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa”

22 lutego 2021

„Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”

III Międzynarodowa Konferencja

10-11 grudnia 2020

States of emergency – national and international conditions

Konferencja zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej

5 grudnia 2019

Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości

Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości.
Konferencja pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

21 maja 2019

„Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne”

Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

20 listopadA 2018

„Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”