Konferencje

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości18 MARCA 2021 R. ONLINE

QUO VADIS WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEKU?
WYBRANE ASPEKTY ZJAWISKA SAMOTNOŚCI W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach VII ogólnopolskiego tygodnia pracy socjalnej

11-12 marca 2021 r.

„Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa”27 maja 2021 r.

Odpowiedzialność prawna
pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie wykonywanych zadań służbowych
– implikacje prawno-społeczne

Organizatorzy: Instytut Badawczo-Rozwojowy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 26 marca 2021 r. (znak: BM-I.06069.2021) Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne” została objęta patronatem honorowym przez Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro.

22 lutego 2021

„Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”

III Międzynarodowa Konferencja

10-11 grudnia 2020

States of emergency – national and international conditions

Konferencja zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej

5 grudnia 2019

Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości

Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości.
Konferencja pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

21 maja 2019

„Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne”

Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

20 listopadA 2018

„Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”