Przejdź do treści

Konferencje

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

26 – 27 CZERWCA 2023 R.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Aksjologia systemu prawa: perspektywy”

Potrzeba wprowadzenia do dyskursu prawniczego płaszczyzny aksjologicznej wydaje się oczywista – a jednak wciąż brakuje świadomości na temat elementów prawa naturalnego w dogmatykach prawniczych. Dlatego też badacze podjęli próbę analizy systemu pod tym względem. Konferencja jest efektem długofalowych prac naukowych z zakresu aksjologii systemu prawa, oglądanej z różnych perspektyw dogmatycznoprawnych. Powinny być one oparte na uniwersalnych zasadach moralnych, aby prawo mogło czynić zadość sprawiedliwości. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  biernego w Konferencji „Aksjologia systemu prawa: perspektywy”. Odbędzie się ona w dniach 26-27 czerwca 2023 r. przy ulicy Belwederskiej 44c w Warszawie. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy je kierować na adres mailowy:

18 – 19 LISTOPADA 2021 R.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola współczesnego państwa w kształtowaniu systemu medialnego – wyzwania i problemy”.

W dniach 18 – 19 listopada 2021 r. w Centrum Konferencyjnym w Białobrzegach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola współczesnego państwa w kształtowaniu systemu medialnego – wyzwania i problemy”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej”, sfinansowanego ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Konferencja miała charakter hybrydowy i składała się z czterech paneli zakończonych dyskusjami.

3 GRUDNIA 2021 R.

Konferencja naukowa „Europejskie modele wsparcia rodziny”

W dniu 3 grudnia 2021 roku w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ulicy Belwederskiej 44c odbyła się konferencja naukowa pt. „Europejskie modele wsparcia rodziny” zorganizowana przez Młodzieżową Radę Sprawiedliwości oraz SWWS. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

23-24 LISTOPADA 2021 R.

Bezpieczne przestrzenie

Pracownicy badawczo-dydaktyczni Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości dr Julia W. Tocicka
z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i dr Marcin Mazurek z Instytutu Badawczo-Rozwojowego wzięli czynny udział w ogólnokrajowej Konferencji Naukowej pt.„Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. 

24 LISTOPADA 2021 R.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

W dniu 24 listopada 2021 roku w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ulicy Belwederskiej 44c odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Perspektywa zmian w systemie bezpieczeństwa narodowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy publicznych – wymiar personalny i instytucjonalny. Inicjatorem niniejszego wydarzenia był Instytut Nauk o Bezpieczeństwie oraz Instytut Badawczo-Rozwojowy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

21 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

OCHRONA PRAW OFIAR W KONTEKŚCIE GWARANCJI RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO. POLSKA NA TLE PORÓWNAWCZYM

W dniu 21 października 2021 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa w ramach projektu „Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego procesu sądowego. Polska na tle porównawczym”, sfinansowanego ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.28 września
2021 r.

The EPTA Annual Conference

EPTA Annual Conference 2021 (21-23.09.2021, Warszawa) – doroczna konferencja gościła prelegentów z większości instytucji członkowskich EPTA. Ze względu na pandemię XIV edycja została zorganizowana w trybie hybrydowym: w Warszawie, Kaliszu i online. Tematem konferencji była „Służba Więzienna w czasach COVID: Wpływ na szkolenie i nauczanie”.14 lipca 2021 r.

Debaty o bezpieczeństwie narodowym w SWWS

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczyna cykl debat eksperckich poświęconych problematyce bezpieczeństwa narodowego.
Projektowanie działań zarówno w zakresie bezpieczeństwa strukturalnego, jak i personalnego wymusza konieczność posiadania i nieustannego doskonalenia systemu pozwalającego odpowiednio reagować na pojawiające się w przestrzeni publicznej wyzwania i zagrożenia. Zbudowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa narodowego, którego synonimem pozostaje stabilność i rozwój, wymaga przy tym wspólnego wysiłku zarówno ze strony państwa, jak i społeczeństwa, ważnego udziałowcy w tym procesie. Kwestie te, stanowiące złożony problem zarówno na poziomie funkcjonalno-strukturalnym oraz definicyjnym, będą przedmiotem organizowanych dysput z udziałem ekspertów.
Już teraz serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 r. o godz. 11.00. Będzie ono dostępne w formule on-line na Facebooku SWWS.
Dyskusja będzie dotyczyła kwestii: „Czy potrzebna jest nowa regulacja ustawy o broni i amunicji”.27 maja 2021 r.

Odpowiedzialność prawna
pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie wykonywanych zadań służbowych
– implikacje prawno-społeczne

Organizatorzy: Instytut Badawczo-Rozwojowy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej

Patronat honorowy: Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro.18 MARCA 2021 R. ONLINE

QUO VADIS WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEKU?
WYBRANE ASPEKTY ZJAWISKA SAMOTNOŚCI W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach VII ogólnopolskiego tygodnia pracy socjalnej

11-12 marca 2021 r.

„Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa”

22 lutego 2021

„Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”

III Międzynarodowa Konferencja

10-11 grudnia 2020

States of emergency – national and international conditions

Konferencja zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej

5 grudnia 2019

Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości

Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości.
Konferencja pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

21 maja 2019

„Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne”

Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

20 listopadA 2018

„Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”

pl_PLPolish
MENU