Konferencja naukowa „Wspólne wartości a różnorodność kultury prawnej państw europejskich”

W dniu 22 lipca br. przedstawiciele SWWS prof. Tomasz Kośmider Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie oraz mjr dr Mariusz Kuryłowicz Dyrektor Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej wzięli aktywny udział w konferencji naukowej poświęconej różnorodności kultury prawnej państw europejskich.

Źródło zdjęć – Ministerstwo Edukacji i Nauki

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez szefa GPM Radosława Brzózkę udział wzięli:

  • dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki,
  • Senator Manuel Vescovi, Członek Senatu Republiki Włoskiej, Wiceprzewodniczący Włoskiej Delegacji przy Stałym Zgromadzeniu Europy,
  • prof. Fabrizio Giulimondi, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”,
  • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
  • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • o. dr Zdzisław Klafka, Rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
  • dr hab. Marcin Szewczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Źródło zdjęć – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Ambasador Włoch w Polsce Aldo Amati, Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki.