Konferencja naukowa pt. „Środki przymusu bezpośredniego. Zakres użycia i standardy szkolenia” – podsumowanie

W dniach 16 i 17 września na terenie kampusu mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu zorganizowana została konferencja naukowa prezentująca wynikianaliz podjętych przez grupę badaczy funkcjonujących w środowisku SWWS. Głównym celem konferencji było poddanie analizie zasad i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez wybrane podmioty bezpieczeństwa oraz wymiana doświadczeń w zakresie ich szkolenia.  Konferencję, … Czytaj dalej Konferencja naukowa pt. „Środki przymusu bezpośredniego. Zakres użycia i standardy szkolenia” – podsumowanie