Konferencja naukowa: „Środki przymusu bezpośredniego. Zakres użycia i standardy szkolenia” już 16-17 września.

16 i 17 września 2021 r. odbędzie się konferencja naukowa nt. Środków przymusu bezpośredniego. Zakresu użycia i standardów szkolenia.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Głównym celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

W trakcie konferencji, pochylimy się nad charakterystyką użycia środków przymusu bezpośredniego przez wybrane podmioty bezpieczeństwa. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń w ramach szkolenia. Uczestnikom przedstawione zostaną wyniki analiz podjętych przez grupę badawczą działającą w środowisku Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Konferencja umożliwi stworzenie warunków do przeprowadzenia pogłębionego interdyscyplinarnego dyskursu naukowego w obrębie użycia środków przymusu bezpośredniego oraz obecnie wykorzystywanego modelu szkolenia w tym zakresie.

Konferencja będzie okazją do zbadania rzeczowego problemu zarówno od strony teoretycznej jak praktycznej. Wysoki poziom merytoryczny zapewnią wysokiej klasy eksperci, którzy podczas panelu eksperckiego podzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału on-line w konferencji, która rozpocznie się w dniu 16 września 2021 r. o godz. 9.00. Transmisja będzie dostępna na Facebooku SWWS.

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Tomasz Kośmider

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mjr Robert Nowacki