Konferencja naukowa IBR SWWS

W dniu dzisiejszym w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości  odbyła się  międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro.

Konferencja zorganizowana przez Instytut Badawczo-Rozwojowy SWWS oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej odbyła się w trybie hybrydowym, łączącym tradycyjną formułę spotkania z równoległą relacją on-line w Internecie.

Obrady konferencji poprzedziła sesja otwierająca z udziałem JM Rektora-Komendanta SWWS, gen. dr. Marcina Strzelca; Prorektor ds. nauki SWWS, dr hab. Beaty Marii Nowak, prof. SWWS, gen. Andrzeja Leńczuka – Zastępcy Dyrektora Generalnego SW, mjr. Piotra  Sękowskiego – Kanclerza SWWS oraz zaproszonych gości.

Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnego dyskursu naukowego, który pozwolił uczestnikom uwypuklenie naukowej narracji oraz zaprezentowanie wyników badań z obszaru prawa i nauk społecznych w aspekcie roli, jak również konsekwencji prawnych oraz psychospołecznych aspektów odpowiedzialności pracowników, a także funkcjonariuszy formacji umundurowanych, ze szczególnym uwzględnieniem Służby Więziennej.

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS