Przejdź do treści

Konferencja naukowa dotycząca profilu zawodowego przyszłego oficera z udziałem profesora Tomasza Kośmidera

W dniach 19-20 kwietnia 2023 r. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu zorganizowała konferencję naukową pt.: Oficer polski – czyli jaki? Jej celem była wymiana doświadczeń oraz określenie czynników kształtujących etos i profil zawodowy przyszłego oficera. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Sił Zbrojnych RP – z szefem Sztabu Generalnego WP generałem Rajmundem Andrzejczakiem oraz uczelni wyższych, współpracujących z Akademią Wojsk Lądowych.
Wśród zaproszonych gości był także dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie SWWS prof. dr hab. Tomasz Kośmider, który aktywnie uczestniczył w jednym z paneli wygłaszając referat i biorąc udział w dyskusji dotyczącej kształtowania kompetencji oficera w kontekście współczesnych i przyszłych wyzwań.

pl_PLPolish
MENU