Klinika penitencjarna – innowacyjny projekt pedagogiczny

W terminie od 10 do 21 maja 2021 r. studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej odbywają zajęcia w wybranych jednostkach podstawowych Służby Więziennej w ramach przewidzianej w programie studiów kliniki penitencjarnej.

Klinika penitencjarna stanowi ważny punkt w kształceniu przyszłej kadry penitencjarnej, gdyż jej założeniem jest dopełnienie treści przekazywanych podczas wykładów na uczelni praktycznymi zajęciami w warunkach izolacji więziennej. Realizacja zajęć w takiej formie wymaga zaangażowania i współpracy wykładowców Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz kadry jednostek organizacyjnych więziennictwa.

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS