IV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom”

W dniach 6 i 7 września 2021 roku prorektor ds. studenckich ppłk dr Leszek Kołtun wraz z ppor. Grzegorzem Kostyrą reprezentowali Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości na IV Ogólnopolskim Forum Ratownictwa Medycznego „Ratownicy-Ratownikom” BTST. 

Ppłk dr Leszek Kołtun wygłosił referat na temat „Active shooter – czyli jak przeżyć akta w placówce zdrowia”.

Tegoroczna edycja forum została poświęcona zmianom zachodzącym w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zaprezentowane zostały także najnowsze odkrycia nauki stosowane w ratownictwie.

W wydarzeniu uczestniczyli głównie przedstawiciele zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz systemów diagnostycznych w medycynie.