Przejdź do treści

II Ogólnopolska Konferencja i Targi Służby Więziennej #Więziennictwo2022 w Lublinie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na swoje stoisko, na którym zaprezentowana zostanie oferta edukacyjna Uczelni.

Stoisko SWWS cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wśród znamienitych gości byli:

  • dr Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwo Sprawiedliwości
  • gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służba Więzienna
  • gen. Andrzej Lenczuk – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W imieniu Rektora-Komendanta SWWS delegację przyjął prof. dr hab. Tomasz Kośmider – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Więziennictwo to przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, podczas którego poruszane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu penitencjarnego, jako ważnego ogniwa w systemie bezpieczeństwa państwa.

Konferencja i Targi Służby Więziennej są doskonałą okazją do podjęcia dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznania szerokiej opinii publicznej z interesującymi aspektami funkcjonowania więziennictwa. Przegląd aktualnego stanu modernizacji wyposażenia służby więziennej oraz infrastruktury wspierającej ochronę więzień, resocjalizacja osadzonych i dozór elektroniczny – to tylko część zagadnień, jakie zostaną poruszone podczas wydarzenia.

MENU