Gala Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej

W dniu 10 maja w Auli UAM im. Profesora Jerzego Rubińskiego w Kaliszu odbyła się Gala Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej. Wykonawcami były dzieci ze szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Organizatorami Gali było Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Młodzi wykonawcy otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez organizatorów oraz partnerów. Nie zabrakło również upominków od Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, które wręczył Pan Michał Sopiński Pełnomocnik Rektora-Komendanta d.s. rozwoju.

Wychowanie w miłości do Ojczyzny, kultywowanie polskich tradycji jest elementem nauki już na etapie edukacji przedszkolnej. Impreza tego typu stanowiła wspaniałą okazję, aby kształtować w młodym pokoleniu postawy patriotyczne.