Dr hab. Krzysztof Wojcieszek w służbie młodym

W dniu 6 grudnia 2021 roku w formie zdalnej odbyło się seminarium dla koordynatorów programów „Smak życia czyli debata o dopalaczach” oraz „ARS, czyli jak dbać o miłość?” poprowadzone przez ich autora, dr. hab. Krzysztofa Wojcieszka prof. SWWS.

Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem lek. med. Grzegorza Hudzika, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Grzegorza Baranowskiego, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Następnie dr hab. Krzysztof Wojcieszek przedstawił serię wykładów na następujące tematy:

  • Społeczne konteksty realizacji programu „ARS czyli jak dbać o miłość”. Determinanty zachowań w zakresie używania substancji psychoaktywnych: indywidualne czy społeczne?
  • W jaki sposób program „ARS czyli jak dbać o miłość” wpisuje się w Narodowy Program Trzeźwości? Strategia NPT.
  • Jak poprawnie edukować w sprawie nowych narkotyków (NSP, tzw. dopalaczy)? Program „Smak życia czyli debata o dopalaczach” jako element szerszej edukacji prozdrowotnej.
  • O czym powinien wiedzieć realizator programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach” – aktualna epidemiologia używania NSP w Polsce i na świecie.

Programy „Smak życia czyli debata o dopalaczach” oraz „ARS, czyli jak dbać o miłość” sukcesywnie od lat edukują młodzież na temat narkotyków i możliwych zagrożeń wynikających z ich używania, przez co skutecznie zmniejszają otwartość na tego rodzaju używki. Ponadto skupiają uwagę na wartościach, tj. miłość, rodzina, bezpieczeństwo. Dzięki edukacji możliwe będzie kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród młodych ludzi, co korzystnie wpłynie na zdrowie i jakość ich życia.

Seminarium finansowane było z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Programu Przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030.