Dom Studenta Kalisz

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Kampus Mundurowy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu.