Delegacja Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w węgierskim Centrum Edukacji, Szkoleń i Rehabilitacji Służby Więziennej

W dniach 15 – 17 czerwca 2022 r. delegacja Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odwiedziła węgierskie Centrum Edukacji, Szkoleń i Rehabilitacji Służby Więziennej.

Członkowie delegacji obejrzeli dwa ośrodki Centrum – jeden znajdujący się w Pilsszentkereszt, a drugi w stolicy Węgier – Budapeszcie, gdzie po przedstawieniu prezentacji dotyczącej systemu więziennictwa Węgier i zadań wypełnianych przez Ośrodek oraz krótkiej dyskusji, delegacja SWWS uczestniczyła w zajęciach praktycznych dla funkcjonariuszy.

Wizyta obejmowała również odwiedzenie więzienia w mieście Vác oraz zapoznanie się z praktycznymi rozwiązaniami systemowymi używanymi w węgierskich jednostkach penitencjarnych.

Na szczególną uwagę zasługuje system „KIOSK”, ułatwiający prosperowanie nie tylko osadzonym, ale również funkcjonariuszom.

Podczas wizyty omówiono plany i zasady dalszej współpracy pomiędzy SWWS a Centrum.

Jako Uczelnia mamy nadzieję na dalszą owocną wymianę doświadczeń.