„Czy potrzebna jest nowa regulacja ustawy o broni i amunicji” – konferencja naukowa Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.”

14 lipca 2021 odbyła się pierwsza debata ekspercka z cyklu: „Czy potrzebna jest nowa regulacja ustawy o broni i amunicji” organizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.