Przejdź do treści

Badania naukowe

Badania naukowe realizowane w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

W celu uzyskania zgody na prowadzenie badań naukowych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej  należy:

1. Wypełnić:  Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie badań naukowych cz. A

Część A „Wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie badań naukowych”  – wypełnia wnioskodawca i przesyła w wersji elektronicznej wraz z Częścią  B wniosku „Opinia dotycząca badań naukowych” i załącznikami z pkt. 3 do wybranej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej oraz do wiadomości Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na adres:      

2. Część B wniosku „Opinia dotycząca badań naukowych” – po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w części A, wypełnia kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej przesyła do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na adres:

3. Do wniosku należy dołączyć:

  • Zaświadczenie z Uczelni potwierdzające status osoby ubiegającej się o przeprowadzenie badań
  • Pismo od Promotora/ Kierownika projektu/ Opiekuna naukowego dotyczące przeprowadzanych badań
  • Wzory ankiet, kwestionariuszy, testów lub innych narzędzi badawczych, które będą wykorzystane  w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej w celu przeprowadzenia badania.
  • Informacja czy planowane badania uzyskały pozytywną akceptację przez komisję etyczną w reprezentowanej przez osobę ubiegającą się o uzyskanie zgody Uczelni.

Komplet dokumentów może zostać przesłany w wersji papierowej na adres:

Kampus mundurowy SWWS w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195
Z dopiskiem Badania Naukowe

Lub w formie elektronicznej (skan dokumentu) na adres:

4. Przesłane wnioski rozpatruje powołana przez Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości Komisja do spraw koordynowania prowadzonych badań naukowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu uzyskania zgody na badania naukowe można uzyskać  pod adresem: , tel.:  62 76 69 533

pl_PLPolish
MENU