Akty prawne

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

DECYZJA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Regulamin studiów podyplomowych

Załącznik do regulaminu studiów podyplomowych – podanie, ankieta

Regulamin studiów