Aktualności

Umowa z norweską akademią więziennictwa

W dniu 18 czerwca 2019 r., w trakcie odbywającej się w Rumunii międzynarodowej konferencji European Penitentiary Training Academies Network EPTA, (Stowarzyszenie Europejskich Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej), podpisana została umowa o współpracy

„Tactical Prison Rescue 2019” za nami

Przez kilka dni (20-24 maja br.) na terenie gmin Wołów oraz Brzegu Dolnego odbywały się w warunkach poligonowych różnego typu symulacje zdarzeń o charakterze zagrożeń terrorystycznych, z którymi zmagali się licznie zaproszeni specjaliści ds. przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom bezpieczeństwa.

Konferencja naukowa „Izolacja osób z zaburzeniami”

W dniu 13 maja 2019 w ramach konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Karnego UW w panelu zatytułowanym „Izolacja osób z zaburzeniami w zakładach karnych” wziął udział ppłk dr Piotr Łapiński Dyrektor Instytutu Badawczo-Rozwojowego WSKiP w Warszawie.