Aktualności

Rekrutacja otwarta

01 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 otworzyliśmy pierwszą rekrutację w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia internetowego systemu rekrutacyjnego pod adresem https://irk.wskip.edu.pl.

Tactical Prison Rescue 2019

Tegoroczna edycja warsztatów po raz pierwszy połączona będzie z Konferencją Naukową pn.: „Praktyczne aspekty przeciwdziałania przestępczości”.

Konferencja pn. „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”

Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń oraz omówieniu nowych tendencji i wyzwań podejmowanych na rzecz wspierania rozwoju polskiego systemu penitencjarnego oraz nauk związanych z jego funkcjonowaniem.

Przekazanie PWP

W dniu 12 października 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, a Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie reprezentowaną przez mjr. dr Marcina Strzelca.

Połączenie Instytutu

Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2018 r.; Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości, poz. 304 rozpoczął się proces likwidacji Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki.

Powołanie pełnomocnika

W dniu 20 września 2018 r. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro ustanowił Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie Pana mjr. dr Marcina Strzelca.

Utworzenie uczelni

W dniu 31 lipca 2018 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (Dz. U. 2018 r. poz. 1461), w którym zarządza się że z dniem 31 sierpnia 2018 r. tworzy się uczelnie zawodową służb państwowych pod nazwą „Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie”.