Aktualności

Rekrutacja do nowego programu dla studentów i absolwentów „Kolegium Europa”

Trwa rekrutacja do pierwszej edycji programu „Kolegium Europa”, który skierowany jest do przyszłych dyplomatów, specjalistów ds. prawa i stosunków europejskich oraz bezpieczeństwa. Organizatorem jest Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.  Program o charakterze warsztatowym i aplikacyjnym przewidziany jest głównie dla studentów po III. roku studiów i młodych absolwentów… Czytaj dalej »Rekrutacja do nowego programu dla studentów i absolwentów „Kolegium Europa”

SWWS na Szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021

W dniach 6-10 grudnia 2021 r. w formie hybrydowej odbył się Szczyt Cyfrowy ONZ – Internet Governance Forum 2021, którego gospodarzem była Polska. Tematy międzynarodowej konferencji „Internet United” koncentrowały się na cyberbezpieczeństwie, zarządzaniu datami i cyfryzacji administracji państwowej, łącząc społeczność odpowiedzialną za kształt i funkcjonowanie Internetu. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowała… Czytaj dalej »SWWS na Szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021

Seminarium naukowe pt. „Systemy penitencjarne na świecie wobec współczesnych wyzwań” zorganizowane w dniu 15.12.2021 roku na terenie kampusu mundurowego w Kaliszu.

W dniu 15.12.2021 roku na terenie kampusu mundurowego w Kaliszu odbyło się seminarium naukowe pt. „Systemy penitencjarne na świecie wobec współczesnych wyzwań” zorganizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Resocjalizacji Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Seminarium otrzymało Patronat Honorowy Rektora-Komendanta gen. dr. Marcina Strzelca. Komitet naukowy tworzyła kadra naukowa Szkoły Wyższej Wymiaru… Czytaj dalej »Seminarium naukowe pt. „Systemy penitencjarne na świecie wobec współczesnych wyzwań” zorganizowane w dniu 15.12.2021 roku na terenie kampusu mundurowego w Kaliszu.

103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Dokładnie 103 lata temu, 27 grudnia wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które jest jednym z czterech zwycięskich powstań polskich i przyczyniło się do zmiany przebiegu zachodniej granicy.  Dziś w celu upamiętnienia tych wydarzeń obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, który od tego roku został ustanowiony świętem państwowym. Pod tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich, która… Czytaj dalej »103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Porozumienie ramowe określające obszary wspólnych działań podpisali 22 grudnia 2021 r. rektor-komendant SWWS gen. dr Marcin Strzelec i dyrektor RCB Konrad Korpowski.  W spotkaniu poprzedzającym podpisanie porozumienia ze strony Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości uczestniczyli: rektor-komendant gen. dr Marcin Strzelec oraz dyrektor… Czytaj dalej »Współpraca z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola współczesnego państwa w kształtowaniu systemu medialnego – wyzwania i problemy”.

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” W dniach 18 – 19 listopada 2021 r. w Centrum Konferencyjnym w Białobrzegach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola współczesnego państwa w kształtowaniu systemu medialnego – wyzwania i problemy”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa… Czytaj dalej »Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rola współczesnego państwa w kształtowaniu systemu medialnego – wyzwania i problemy”.

Finał prac nad projektem dotyczącym prawno-instytucjonalnego wymiaru bezpieczeństwa publicznego i powszechnego w łowiectwie

15 grudnia 2021 r. miało miejsce spotkanie zespołu badawczego – złożonego z pracowników naukowych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego –  zajmującego się prawno-instytucjonalnymi aspektami bezpieczeństwa publicznego i powszechnego w łowiectwie, w czasie którego zaprezentowane zostały sprawozdania końcowe z prac poszczególnych podzespołów analizujących różne aspekty uwzględniające problematykę… Czytaj dalej »Finał prac nad projektem dotyczącym prawno-instytucjonalnego wymiaru bezpieczeństwa publicznego i powszechnego w łowiectwie

13 grudnia – upamiętnienie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

13 grudnia przedstawiciele Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, Urzędu Miasta Kalisz oraz Straży Miejskiej w Kaliszu wraz z funkcjonariuszami Służby Więziennej, uczestniczyli w obchodach upamiętniających wydarzenia wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pamięci pod tablicą upamiętniającą internowanych, aresztowanych i skazanych… Czytaj dalej »13 grudnia – upamiętnienie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Profilaktyka problemów alkoholowych w systemie penitencjarnym

Książka opublikowana w ramach projektu pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego pn. „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych. Szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć na stronie: www.pilotazowekompleksypenitencjarne.pl