14 października – Dzień Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, tradycyjnie zwany Dniem Nauczyciela. 

Z tej okazji Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości gen. dr Marcin Strzelec kieruje życzenia do pracowników oświaty:

“Szanowni Państwo, Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu własnym, Senatu Uczelni oraz całej społeczności Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, wszystkim Nauczycielom akademickim i Pracownikom składam życzenia pomyślności oraz sukcesów i spełnienia zawodowego w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Proszę przyjąć wyrazy uznania za poświęcenie, które wkładają Państwo w edukację i wychowanie naszych studentów.”

Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorskim w tej dziedzinie.

Dzień Nauczyciela funkcjonuje od 1982 roku.