103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Dokładnie 103 lata temu, 27 grudnia wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które jest jednym z czterech zwycięskich powstań polskich i przyczyniło się do zmiany przebiegu zachodniej granicy. 

Dziś w celu upamiętnienia tych wydarzeń obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, który od tego roku został ustanowiony świętem państwowym. Pod tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich, która znajduje się na budynku SWWS, ofiarowano kwiaty i znicze pamięci. Złożyli je: poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Minister Marlena Maląg, Rektor-Komendant SWWS gen. dr Marcin Strzelec oraz władze Kalisza. 

Powstanie rozpoczęło się na ulicach Poznania, a dalej walki wybuchały w zasadzie oddolnie – w poszczególnych miejscowościach Wielkopolski przeciwko Niemcom występowały lokalne organizacje społeczne, patriotyczne, skupione np. wokół „Sokoła”, towarzystw gimnastycznych i skautingu. Początkowo niejednokrotnie chaotycznie, z czasem przyjmowało to formę zorganizowanych akcji, dowodzonych przez byłych wojskowych. Decyzja o podjęciu walki wynikała z przeświadczenia, że Wielkopolska jest pomijana w planach politycznych dotyczących powojennej Polski.