Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Prawo SWWS
STUDIUJ PRAWO
w Warszawie

STACJONARNIE
NIEODPŁATNIE
PRAKTYCZNIE

Więcej szczegółów wkrótce:

http://swws.edu.pl/

.

rekrutacja_faded

SWWS.EDU.PL

Studiuj z nami

Studia niestacjonarne I stopnia, studia podyplomowe na kierunkach: penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów SW, ochrona ludności, zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, mediacje i sprawiedliwość naprawcza.

Rozpoczęliśmy rekrutacje
Rozpoczęliśmy rekrutację na studia!
Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej
Warsztaty SWWS dla Straży Granicznej
Warsztaty SWWS dla Straży Granicznej

Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od lat jest systematycznie wprowadzane na polskich uczelniach wyższych

Pilotażowe kompleksy penitencjarne
Pilotażowe kompleksy penitencjarne

Partnerzy projektu pn. Pilotażowe kompleksy penitencjarne wzięli udział w seminarium poświęconym modułowi II projektu pn. „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej”. W trakcie spotkania, jego uczestnicy dzielili się dotychczasowymi efektami prac. Głównym celem projektu jest realizacja innowacyjnych działań zmierzających do poprawy systemu penitencjarnego w Polsce pozwalających na zmniejszenie poziomu recydywy. Zakres zadań został określony w wyniku współpracy… Czytaj więcej »Pilotażowe kompleksy penitencjarne

Mediacja i Sprawiedliwość Naprawcza
Mediacja i Sprawiedliwość Naprawcza

Głównym celem projektu jest zmniejszenie powrotności do przestępstw oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem

Konferencja naukowa IBR SWWS
Konferencja naukowa IBR SWWS

W dniu dzisiejszym w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości  odbyła się  międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro. Konferencja zorganizowana przez Instytut Badawczo-Rozwojowy SWWS oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej… Czytaj więcej »Konferencja naukowa IBR SWWS

Działania ukierunkowane na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań
Działania ukierunkowane na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań

Działania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ukierunkowane są na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań. Rezultaty działalności badawczo-rozwojowej uczelni znajdują zastosowanie w działalności różnych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio związanych z profilaktyką zagrożeń społecznych, porządkiem publicznym oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Beneficjentami działalności Uczelni są instytucje powiązane z różnymi podmiotami publicznymi, prywatnymi i poza rządowymi oraz przedstawiciele różnych… Czytaj więcej »Działania ukierunkowane na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań

Rozpoczęcie współpracy z Pocztą Polską
Rozpoczęcie współpracy z Pocztą Polską

Porozumienie intencyjne dotyczące współpracy zakłada udział Poczty Polskiej w przedsięwzięciach prowadzonych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości takich jak inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i powszechnego.

Współpraca z PKP CARGO S.A.
Współpraca z PKP CARGO S.A.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęła współpracę z PKP Cargo S.A.

Podziękowanie za wzorową postawę obywatelską dla studenta SWWS
Podziękowanie za wzorową postawę obywatelską dla studenta SWWS

Wzorowa postawa obywatelska studenta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Strategiczne projekty bezpieczeństwa w łowiectwie
Strategiczne projekty bezpieczeństwa w łowiectwie

21 kwietnia w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły Władze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości: JM Rektor-Komendant gen. dr Marcin Strzelec,  Prorektor ds. nauki dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie SWWS  prof. dr hab. Tomasz Kośmider. Celem spotkania była rozmowa na temat współpracy Szkoły… Czytaj więcej »Strategiczne projekty bezpieczeństwa w łowiectwie

previous arrow
next arrow
WSKiP.edu.pl

Studiuj z nami

Studia niestacjonarne I stopnia, studia podyplomowe na kierunkach: penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów SW, ochrona ludności, zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, mediacje i sprawiedliwość naprawcza.

Ostatnie aktualności:

Dlaczego warto studiować w SWWS?

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

W czasie trwania studiów (w służbie kandydackiej) zapewniamy:

Całodzienne wyżywienie

Umundurowanie

Wynagrodzenie

Zakwaterowanie

Oferujemy:

Pomoc materialną

Gwarantujemy:

Wszystkim absolwentom studiów stacjonarnych I stopnia (w służbie kandydackiej) zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski