Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

STUDIUJ PRAWO
w Warszawie

STACJONARNIE
NIEODPŁATNIE
PRAKTYCZNIE

Więcej szczegółów wkrótce:

http://swws.edu.pl/

.

Międzynarodowy Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej
15 - 22 listopada 2020 r.
„Masz prawo do mediacji”
Ogólnopolska kampania, mająca na celu upowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania sporów bez udziału sądu.
„Gaudeamus Igitur”
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021
w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

SWWS.EDU.PL

Studiuj z nami

Studia niestacjonarne I stopnia, studia podyplomowe na kierunkach: penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów SW, ochrona ludności, zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, mediacje i sprawiedliwość naprawcza.

Komunikat
Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (Dz. U. z 2021, poz. 490).

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie nadaje się nazwę
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nazwy uczelni do rozszerzonego zakresu jej działalności, uwzględniającego oprócz kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, również prowadzenie kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Zmieni się również nazwa strony internetowej uczelni: www.swws.edu.pl
Rozpoczęliśmy rekrutację na studia!
Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej
Nominacja generalska dla płk. dr. Marcina Strzelca, Rektora-Komendanta WSKiP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na wniosek Ministra Sprawiedliwości nadał stopień generała Służby Więziennej płk. dr. Marcinowi Strzelcowi, Rektorowi-Komendantowi Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

previous arrow
next arrow
Slider
WSKiP.edu.pl

Studiuj z nami

Studia niestacjonarne I stopnia, studia podyplomowe na kierunkach: penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów SW, ochrona ludności, zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, mediacje i sprawiedliwość naprawcza.

Ostatnie aktualności:

Dlaczego warto studiować w SWWS?

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

W czasie trwania studiów (w służbie kandydackiej) zapewniamy:

Całodzienne wyżywienie

Umundurowanie

Wynagrodzenie

Zakwaterowanie

Oferujemy:

Pomoc materialną oraz stypendium

Gwarantujemy:

Wszystkim absolwentom studiów stacjonarnych I stopnia (w służbie kandydackiej) zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski