„Gaudeamus Igitur” – inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

6 października 2020 roku w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną uroczystość miała charakter zamknięty z ograniczoną liczbą uczestników.

Centralną częścią uroczystości było powitanie i ślubowanie studentów pierwszego roku, złożone w obecności władz Uczelni, Senatu i wszystkich przybyłych gości

„Ślubuję uroczyście zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, dbać o godność i honor społeczności akademickiej, przestrzegać zasad tolerancji oraz współżycia społecznego….. postępować zgodnie z regulaminem studiów i innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni, postępować zgodnie z zasadami praworządności i humanitaryzmu, darzyć szacunkiem przełożonych oraz pracowników Uczelni, szanować dobre imię Uczelni oraz wzbogacać jej dorobek i tradycje”. To słowa ślubowania immatrykulacyjnego, po których Jego Magnificencja, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, płk dr Marcin Strzelec ogłosił  przyjęcie nowych studentów w poczet Uczelni, w roku akademickim 2020/2021.

W uroczystości uczestniczyli pozostali przedstawiciele społeczności akademickiej na czele z Prorektorem ds. Studenckich – ppłk. dr. Leszkiem Kołtunem; Kanclerzem – mjr. Piotrem Sękowskim; dyrektorem Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki – dr hab. Krzysztofem Wojcieszkiem, prof. WSKiP oraz dyrektorem Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie – płk. dr hab. Tomaszem Kośmidrem, prof. WSKiP.

Rozpoczęcie roku akademickiego, wykład inauguracyjny

Po wygłoszeniu przemówienia inauguracyjnego Jego Magnificencja, Rektor-Komendant uderzając  berłem rektorskim o blat stołu, ogłosił oficjalne rozpoczęcie roku  akademickiego  2020/2021.

Zgodnie z tradycją akademicką wspólne odśpiewano hymn „Gaudeamus Igitur” oraz  wysłuchano wykładu inauguracyjnego, wygłoszonego przez płk. dr hab. Tomasza Kośmidra, prof. WSKiP. Wykład pt.: „Rozważania nad bezpieczeństwem personalnym i strukturalnym z perspektywy sekuritologiczno-aksjologicznej” został  nagrodzony gromkimi brawami.

„Vivat Academia, vivant professores!”

Dziękujemy za wspólne przeżywanie tego ważnego dla naszej Uczelni dnia i życzymy dużo sukcesów w nowym roku akademickim!

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP